Osnivačka i Izborna skupština Društva bibliotekara Federacije BiH održana je 19. 12. 2014. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Skupštini je prisustvovalo 135 bibliotekara iz Federacije BiH. Skupštinu je otvorila predsjednica Inicijalnog odbora dr. sc. Lejla Hajdarpašić. U svom obraćanju prisutnim je pročitala pismo podrške prodekanese za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu doc. dr. Ksenije Kondali. Skupštini su se obratile i dale podršku dr. sc. Senada Dizdar, vanredna profesorica na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Duška Bošković ispred Bibliotečko-informacijskog odbora UNSA, mr. sc. Amra Rešidbegović ispred Nacionalne i univerzitetske bilioteke BiH i Asocijacije informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa BAM i mr. sc. Enisa Žunić ispred Fondacije za bibliotečku djelatnost.

Radno predsjedništvo Skupštine sačinjavali su:

Slavica Hrnkaš, Opća biblioteka Zenica
Ankica Mravak, Gradska knjižnica Busovača
Dr. sc. Edin Jahić, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla
Rasim Prguda, Narodna biblioteka Mostar
Mr. sc. Amra Rešidbegović, NUBBiH

Izabrani/e predstavnici/e organa Društva su:

Predsjednica Skupštine Društva: dr. sc. Lejla Hajdarpašić

Predsjednica Društva: mr. sc. Nadina Grebović-Lendo
Potpredsjednik Društva: doc. dr. Mario Hibert

Upravni odbor:
Predsjednica Društva
Potpredsjednik Društva
Mr. sc. Beba E. Rašidović, Sarajevo
Josip Šimić, Mostar
Sabina Babović, Tuzla

Stručni odbor:
Zijad Sarajlić, Tuzla
Amela Hodžić, Zavidovići
Jasminka Trešnjo, Mostar
Saša Madacki, Sarajevo
Mirsa Šarić, Gradačac

Album fotografija