Društvo bibliotekara FBiH poziva zainteresirane članove/ice da se prijave za izbor novog rukovodstva. Izbor novog rukovodstva vršit će se 19. decembra 2016. godine na Godišnjoj Izbornoj skupštini.

Biraju se:
Predsjednik/ca Skupštine
Predsjednik/ca Društva
5 članova Upravnog odbora
5 članova Stručnog odbora
Pravila za biranje rukovodstva su određena Statutom. Statut možete pogledati na linku: https://dbfbih.files.wordpress.com/2015/12/statut_finalni_dbfbih.pdf
Molimo zainteresirane da putem e-maila dostave ime i prezime kao i naziv tijela za koje žele biti birani do 10. 12. 2016. godine.
Svaki kandidat će imati pravo da na Skupštini iznese svoje planove i ciljeve za razvoj Društva u trajanju do 10 minuta nakon čega će uslijediti glasanje i izbor.