Članovi/ice koji/e nisu primili/e e-mail sa uputama o daljem radu Društva (21.08.2015.), neka se jave putem e-maila kao i oni koji nisu na pristupnici napisali kontakt e-mail.

Advertisements