Na prvom sastanku Upravnog odbora Društva bibliotekara FBiH, održanog 5. januara u NUBBiH, pripremljena je dokumentacija za registraciju Društva i razgovaralo se o narednim koracima kao što je izrada loga i memoranduma, Etičkog kodeksa Društva i sl.

Odlukom Upravnog odbora izabrani su: za generalnog sekretara Muamera Smajić, za tehničkog sekretara Amel Zeković i za blagajnika Stela Viteškić.

Odlučeno je da će godišnja članarina iznositi 15 KM, za studente 5 KM, a za bibliotečke djelatnike u penziji članstvo je besplatno.

Do otvaranja transakcijskog računa u banci, članirana će se plaćati na ruke blagajniku, a prikupljena sredstva će se iskoristiti za registraciju Društva.

Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem dbfbih@gmail.com.

Advertisements