Društvo bibliotekara Federacije BiH
Library Association in Federation of Bosnia and Herzegovina

c/o Jošanička 51
71 320 Vogošća

https://dbfbih.wordpress.com/
E-mail: dbfbih@gmail.com
Twittter: @dbfbih


Predsjednica Društva: Vesna Omeragić

Potpredsjednica Društva: Arijana Alispahić
Generalna sekretarka: mr. Muamera Smajić
Tehnička sekretarka: Azra Smajić

Predsjednik Skupštine Društva: Saša Madacki


Članovi Upravnog odbora:

  • Alispahić Arijana
  • Begić Ajdin
  • Begović Alma
  • Khattab Džejla

Članovi Stručnog odbora:

  • Bekto Amina
  • Hibert Mario
  • Jelić Davorka
  • Muhović Ejla
  • Rožajac-Zulčić Mirela
Advertisements