Članstvo u Društvu je dobrovoljno i može biti: redovno, počasno, pridruženo i potpomažuće.

ČLANARINA ( na godišnjem nivou )

  • Redovni članovi  15 KM
  • Studenti bibliotečkih i srodnih nauka  5 KM
  • Bibliotečki radnici u penziji su oslobođeni plaćanja članarine.

Članarinu uplaćujete na žiro račun:

Sparkasse Bank

1994 9900 3191 0688

O pravima, dužnostima, odgovornosti članova kao i o prestanku članstva u Društvu, možete više pogledati u Statutu DBFBiH.